IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE

Kurzem Vás provede Ing. Libor Vašek, Ph.D. - Účetní expert, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE. Konzultant a odborný lektor v oblasti IFRS a podnikových konsolidací. Člen kontrolního výboru RVDA, člen Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR, autor a spoluautor odborných publikací a článků.

Základní info

Bližší program:
* Leasing a související práva k užívání aktiv a závazky z leasingu
* Oceňování modelem přecenění u dlouhodobých hmotných aktiv (PPE)
* Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv
* Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
* Daňové pohledávky a závazky, odložená daň
* Finanční aktiva a finanční závazky – klasifikace, oceňování
* Přepočty účetních výkazů z funkční měny na měnu prezenční
* Vybraná zveřejnění obsažená v příloze k účetním výkazůmPoznámka: Tento seminář volně navazuje na seminář IFRS - ZÁKLADNÍ KONCEPCE, který se koná v úterý 4. října 2022.

IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE

Vybraný termín:

5.12.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 223 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.