Hospodaření s FKSP v příspěvkových organizacích (webinář)

Kurzem Vás provede Ing. Petr SIKORA

Základní info

Program:
1) Legislativní rámec
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
2) Základní příděl
 • tvorba (výše a zálohy)
 • vyúčtování.
3) Legislativní pravidla pro hospodaření s prostředky fondu
 • bankovní účet, pokladna
 • zaměstnanci a rodinní příslušníci jako příjemci benefitů
 • neexistence právního nároku na plnění z fondu
 • zákaz zpětného proplácení výdajů vynaložených zaměstnanci
 • možnost plné úhrady nákladů
 • nepeněžní plnění jako pravidlo, peněžní plnění jako výjímka
 • rovný přístup a zákaz diskriminace.
4) Vnitřní pravidla pro hospodaření s prostředky fondu
 • směrnice, kolektivní smlouva
 • rozpočet FKSP.
5) Použití fondu - vybrané problémy
 • příspěvky na plnění léčebného a zdravotnického charakteru
 • stravování a peněžitý příspěvek na stravování
 • rekreace
 • penzijní připojištění
 • dary.

Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací. Účastníci semináře elektronicky obdrží podrobný písemný materiál a další doprovodné materiály. V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice zejména formou chatu, dotazy je možné zasílat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz. Program semináře bude reagovat na případné další změny  legislativy.


Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Hospodaření s FKSP v příspěvkových organizacích (webinář)

Vybraný termín:

7.3.2022  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.