Finanční leasing z pohledu daní v roce 2015

kurz

Základní info

Komplexní rozbor problematiky finančního leasingu z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2017. On-line seminář je určen pro
nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe
Cílem on-line semináře je
Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor problematiky finančního leasingu z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2017.
Obsah on-line semináře
definice finančního leasingu v zákoně o daních z příjmů (ZDP) po novele od 1. 7. 2017,
finanční leasing z pohledu daňově uznatelných nákladů na straně leasingového uživatele (pravidla dle ZDP),
související daňová problematika předčasného ukončení leasingu (s odkupem, bez odkupu, v důsledku škody, cese leasingu u uživatele apod.),
problematika DPH ve vztahu k finančnímu leasingu,
příklady účtování.
Komplexní rozbor problematiky finančního leasingu z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2017. On-line seminář je určen pro
nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe
Cílem on-line semináře je
Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor problematiky finančního leasingu z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2017.
Obsah on-line semináře
definice finančního leasingu v zákoně o daních z příjmů (ZDP) po novele od 1. 7. 2017,
finanční leasing z pohledu daňově uznatelných nákladů na straně leasingového uživatele (pravidla dle ZDP),
související daňová problematika předčasného ukončení leasingu (s odkupem, bez odkupu, v důsledku škody, cese leasingu u uživatele apod.),
problematika DPH ve vztahu k finančnímu leasingu,
příklady účtování.

Finanční leasing z pohledu daní v roce 2015

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490 Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.