Finanční analýza na bázi účetní závěrky

TOP kurz

Kurzem Vás provede prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Školení pod jeho vedením jsou odborně přitažlivá, poskytují…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři si prohloubíte znalosti v oblasti účetního výkaznictví a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení obchodní společnosti. Výstupem semináře je získání vlastního analytického nástroje vytvořeného v Excelu pro potřeby analýzy konkrétní obchodní společnosti.

Součástí semináře bude i zpracování konkrétní finanční analýzy v počítačovém prostředí, proto prosíme účastníky, aby si na tento seminář donesli notebook či tablet (MS Excel verze 2007 a vyšší).

Včetně jejího zpracování v počítačovém prostředí.

Součástí semináře bude i zpracování konkrétní finanční analýzy v počítačovém prostředí, proto prosíme účastníky, aby si na tento seminář donesli notebook či tablet (MS Excel verze 2007 a vyšší).

Určeno pro

Seminář je určen pro ekonomy, hlavní účetní, finanční manažery, kteří se zabývají danou problematikou.

Obsah kurzu

Účetní výkazy jako hlavní zdroj dat pro finanční analýzu – komparace výkazů sestavených dle českých pravidel s výkazy sestavenými dle IFRS.

Analýza absolutních ukazatelů – horizontální a vertikální analýza účetních výkazů.

Analýza rozdílových a poměrových ukazatelů:
• čistý pracovní kapitál,
• ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity kapitálového trhu,
• ukazatele na bázi cash flow,
• pyramidové rozklady.

Bankrotní a bonitní modely.

Praktické aplikace – v prostředí MS Excel.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Finanční analýza na bázi účetní závěrky

Vybraný termín:

8.8.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.