Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH

Kurzem Vás provede Ing. Vladimír Zdražil

Člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod v rozsahu podrobných informací týkajících se – nových povinností plátce od…

Základní info

Cíle kurzu

Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků /účtáren/ nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů.

Na praktických příkladech –vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině (doklady v angličtině jsou součástí semináře) – si ozřejmíte správné uplatnění DPH s důrazem na časové souvislosti v evidenci pro DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví.
Důraz bude kladen na nové režimy zavedené od roku 2021 – prodej zboží na dálku a elektronické rozhraní.

Určeno pro

Seminář je určen zejména fakturantkám, finančním účetním se zaměřením na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby.
Znalost anglického jazyka není nutná. Seminář je celý veden v češtině (pouze některé ukázkové faktury jsou v anglickém jazyce).

Obsah kurzu

Shrnutí změn v novele 2020 (účinné od 1. 9. 2020) ve vazbě na intrakomunitární zbožový obchod.

Zásadní změny v přeshraničním obchodu se zbožím od roku 2021 v návaznosti na změnu úpravy EU v DPH (účinnost od 1. 10. 2021)– prodej zboží na dálku, prodej dovezeného zboží na dálku, dovoz zboží nízké hodnoty, elektronické rozhraní a role domnělého dodavatele, rozšíření režimu jednoho správního místa, omezení případů povinnosti registrace v jiných členských státech – tj. zejména pro e-shopy, zásilkové či katalogové obchodu s mezinárodním přesahem.

Režim jednoho správního místa a jeho nová role v uplatnění DPH v přeshraniční fakturaci.
Pořízení zboží z jiného členského státu
– uplatnění DPH, ukázka a náležitosti faktury, řešení reklamace (množstevní, kvalitativní), uplatnění nároku na odpočet dle paragrafu 11, účetní souvztažnosti, cizí měny v účetnictví a v DPH.
Dodání zboží do jiného členského státu – důkazní prostředky pro daňový režim, vazba na souhrnné hlášení, množstevní bonus na konci sledovaného období, prodej zboží na dálku nově, ukázka a náležitosti faktury, zboží v e-commerce a prodej přes elektronická rozhraní. Vykazování prodeje zboží na dálku v hlášení OSS – režim EU.

Dovoz zboží– definice dovozu z hlediska celních a daňových předpisů s důrazem na rozdíly, celní režimy při dovozu, uplatnění DPH při dovozu, faktury při dovozu, účetní souvztažnosti.

Vývoz zboží– definice vývozu v celních a daňových předpisech, uplatnění DPH při vývozu, faktury při vývozu, účetní případ u vývozu, datum účetního případu.

Poskytnutí služeb do jiného členského státu a třetí země– uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla (paragraf 9 ZDPH), souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb, ukázka faktur včetně jejich náležitostí, služby v e-commerce, přesunutí vybraných služeb do režimu jednoho správního místa.
Přijetí služeb z jiného členského státu– uplatnění DPH u přijatých služeb z EU i třetích zemí, režim samovyměření – případy, ukázka faktur a náležitostí, účtování přijatých služeb.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH

Vybraný termín:

19.8.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.