Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Evidence majetku u vybraných účetních jednotek v ukázkách a příkladech - online kurz

Kurzem Vás provede Jaroslava SVOBODOVÁ

Základní info

Seminář je určen ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek.
Souvislosti s právními předpisy v oblasti účetnictví zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 383/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb. a vyhláškou č. 220/2013 Sb.
Druhy majetku a jejich specifika
 • nehmotný majetek
 • hmotný majetek
Oceňování majetku
Pořizování dlouhodobého majetku
Zařazení majetku do evidence
 • zařazovací protokol
 • údaje evidované na kartě dlouhodobého majetku
Odpisování majetku
 • stanovení doby životnosti a odpisového plánu
 • schvalování odpisových plánů
 • změny odpisového plánu
Zhodnocování majetku
 • metody a postupy
Inventarizace majetku
 • náležitosti inventarizačního soupisu
 • vyjádření inventarizační komise k ocenění majetku
Vyřazování majetku
 • likvidace z důvodu opotřebení
 • nadbytečný majetek
 • prodej majetku
 • bezúplatné předání majetku
UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Evidence majetku u vybraných účetních jednotek v ukázkách a příkladech - online kurz

Vybraný termín:

16.9.2021  Jihomoravský kraj

Cena
1890 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.