Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1. 5. 2020

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se dozvíte, kdo je povinen vést elektronickou evidenci tržeb, odkdy a jakým způsobem, a také zjistíte, jak se chovat v pozici příjemce účtenky (koncového zákazníka). Navíc vás seznámíme s novinkami v dané oblasti, které se týkají výkladu zákona a jeho aplikace do praxe – jakým způsobem budou evidovat tržby e-shopy, zda evidovat tržby na dobírku, jaké jsou odlišnosti ve výkladu služby poskytované jako pohostinství, stravování. Zjistíte, co je doplňková činnost aj.

Určeno pro

Semináře je určen zejména podnikatelům, fyzickým a právnickým osobám (tj. řemeslníci, lékaři, advokáti, zemědělci ad.), jejich účetním a ekonomům, dále daňovým poradcům a dalším subjektům, kterým vzniká povinnost vést elektronickou evidenci tržeb od 1. 5. 2020.

Obsah kurzu

• zákonná úprava EET – zákon o EET ve znění novel, včetně novely 256/2019 Sb. a navazující novely zákona o DPH a zákona o dani z příjmu,
• jaké tržby se evidují, jaké ne; co je rozhodný příjem,
• storna a opravy evidovaných tržeb,
• kdo je povinen vést EET a odkdy,
• možnosti zastoupení,
• režimy evidování EET – běžný, zjednodušený, zvláštní,
• autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb, blok účtenek,
• oznamovací, evidenční a informační povinnost,
• nefunkčnost systému, doba odezvy,
• pozice zákazníka a jeho povinnosti (účtenková loterie),
• kontrolní nákup správcem daně,
• přestupky fyzických a právnických osob,
• sankce a opatření k vynucení nápravy,
• závazné posouzení o určení evidované tržby,
• praktické příklady včetně řešení.

Dotazy a diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Elektronická evidence tržeb (EET) – 3. a 4. fáze evidence tržeb od 1. 5. 2020

Vybraný termín:

31.1.2020  Praha

Cena
1890 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.