Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro začínající

Kurzem Vás provede Ing. Simona Kropáčková

Simona Kropáčková je absolventkou Vysoké školy finanční a správní, obor Finanční řízení podniku, získala také profesní kvalifikaci „Lektor dalšího…

Základní info

Cíle kurzu

Po ukončení kurzu se budete umět orientovat v základní problematice nájemních vztahů, povinností pronajímatele a nájemce a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou po novele občanského zákoníku.

Velkým přínosem kurzu je diskuze a kolegiální setkání s lidmi se stejnými problémy, jaké řešíte vy.

Určeno pro

Kurz je určen fyzickým osobám, především začínajícím majitelům bytových domů s bytovými nebo nebytovými prostory a pracovníkům, jejichž předmětem činnosti je správa nemovitostí.


Kurz je určen zvláště pro ty, kteří v oblasti nemovitostí začínají. Je také vhodný pro získání přehledu o současné související legislativě, která se stále mění.

Obsah kurzu

• ekonomická správa bytových domů,

• nájemní vztah, nájemní smlouva,

• zálohy na služby, vyúčtování (termíny, postup podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj),

• vybraná práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytů dle aktuální legislativy,

• možné způsoby ukončení nájemních vztahů (upozornění na vybraná ustanovení občanského zákoníku),

• specifika DPH u nemovitostí (krácení DPH koeficientem)

• zdaňování příjmů (daň z příjmů fyzických osob),

• výběr z aktuální judikatury.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Obsah kurzu může být přizpůsoben vašim požadavkům. Své dotazy můžete zasílat nejpozději týden před konáním semináře na e-mail realizace@vox-kurzy.cz.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro začínající

Vybraný termín:

17.5.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.