Ekonóm súkromného podnikania

kurz

Základní info

:: Cieľ kurzu ::

Kurz orientuje v základných otázkach právnych, ekonomických a organizačných predpisoch v oblasti súkromného podnikania a prakticky precvičuje celú prednášanú problematiku. Je tiež dobrým východiskom pre ďalšie prípadné podrobné, špecializované vzdelávanie a pre pomerne široké uplatnenie v hospodárskej a účtovnej činnosti v súkromnom, ale i inom sektore.
:: Program ::
I. Podnikateľské minimum

1. teoretická časť
* podnikanie podľa živnostenského zákona
2. praktická časť
* získanie štartovacieho kapitálu
* nákladová časť podnikania
* sociálne zabezpečenie, dane, odmeňovanie
* podnikateľské plány

II. Jednoduché účtovníctvo

1. teoretická časť
* zásady vedenia účtovníctva
2. praktická časť
* vedenie jednoduchého účtovníctva
* peňažný denník, ostatné knihy, HIM, DHIM
* zúčtovanie miezd, odvody
* DPH
* súvaha, závierka, výsledovka

III. Podvojné účtovníctvo

1. teoretická časť
* zásady vedenia účtovníctva
* účtovná osnova
* účtovné knihy
2. praktická časť
* účtovné triedy 0 - 9
* účtovanie devízových účtov
* syntetická a analytická evidencia
3. konzultácie, tutoriály

IV. Práca s osobným počítačom

* základy práce s PC
* Windows 98
* textový editor Microsoft Word
* tabuľkový procesor Microsoft Excel
* spracovanie JÚ a PÚ na počítači

V. Management a marketing

* management malých podnikov
* marketing, teória, filozofia
* koncepcia výrobcov, politika obchodníkov

Termíny rekvalifikačných kurzov - Informujte sa, prosím, na telefónnom čísle 02 / 43 33 09 30

Ekonóm súkromného podnikania

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
14450 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.