Ekonóm súkromného podnikania

kurz

Základní info

:: Cieľ kurzu ::

Kurz orientuje v základných otázkach právnych, ekonomických a organizačných predpisoch v oblasti súkromného podnikania a prakticky precvičuje celú prednášanú problematiku. Je tiež dobrým východiskom pre ďalšie prípadné podrobné, špecializované vzdelávanie a pre pomerne široké uplatnenie v hospodárskej a účtovnej činnosti v súkromnom, ale i inom sektore.
:: Program ::
I. Podnikateľské minimum

1. teoretická časť
* podnikanie podľa živnostenského zákona
2. praktická časť
* získanie štartovacieho kapitálu
* nákladová časť podnikania
* sociálne zabezpečenie, dane, odmeňovanie
* podnikateľské plány

II. Jednoduché účtovníctvo

1. teoretická časť
* zásady vedenia účtovníctva
2. praktická časť
* vedenie jednoduchého účtovníctva
* peňažný denník, ostatné knihy, HIM, DHIM
* zúčtovanie miezd, odvody
* DPH
* súvaha, závierka, výsledovka

III. Podvojné účtovníctvo

1. teoretická časť
* zásady vedenia účtovníctva
* účtovná osnova
* účtovné knihy
2. praktická časť
* účtovné triedy 0 - 9
* účtovanie devízových účtov
* syntetická a analytická evidencia
3. konzultácie, tutoriály

IV. Práca s osobným počítačom

* základy práce s PC
* Windows 98
* textový editor Microsoft Word
* tabuľkový procesor Microsoft Excel
* spracovanie JÚ a PÚ na počítači

V. Management a marketing

* management malých podnikov
* marketing, teória, filozofia
* koncepcia výrobcov, politika obchodníkov

Termíny rekvalifikačných kurzov - Informujte sa, prosím, na telefónnom čísle 02 / 43 33 09 30

Ekonóm súkromného podnikania

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
14450 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.