Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2020

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s aktuálními praktikami důchodového pojištění a vedením ELDP.

Určeno pro

Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a těm, kteří se připravují na provedení mzdového auditu.

Obsah kurzu

Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:
• doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2020,
• druhy důchodů a jejich výše,
• vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020,
• možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.

Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.

Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2020:
• příklady vyplňování ELDP – nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů,
- povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období
- rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění,
- vyloučené doby a omluvné důvody – rozšíření o tzv. „otcovskou“ a dlouhodobé ošetřovné
doby vyloučené x doby odečítané,
- ELDP zaměstnanců čerpajících tzv. neplacené volno,
- ELDP zaměstnanců na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,
• součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,
• evidenční a archivační povinnost,
• ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,
• zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,
• využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění.

Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění

Výstupy z jednání tzv. Komise pro spravedlivé důchody a jejich případné dopady na činnost zaměstnavatelů

Další zvažované změny.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Mzdová a personální speciálka pro rok 2020“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2020

Vybraný termín:

19.5.2020  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.