Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

DPH změny v roce 2020 • aktuální problematika – vybrané okruhy uplatňování DPH

Základní info

Určeno pro: daňové a účetní pracovníky zabývající se problematikou DPH

Obsah přednášky: seminář bude zaměřen na změny v oblasti DPH pro rok 2020 ve vazbě na změny provedené v rámci daňového balíčku s odloženou účinností, sazbovou novelu, která je součástí novely zákona o evidenci tržeb a na implementaci směrnice zavádějící prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy, tzv. quick fixes. Součástí výkladu bude i aktuální problematika uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu.

 • aktuální informace • aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU • aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP pro rok 2019
 • opatření pro obchodování v rámci EU v roce 2020 • konsignační sklady • řetězové obchody • podmínky pro osvobození • prokazování přepravy zboží do jiného členského státu
 • sazby daně • změny v oblasti sazeb daně v roce 2019 • přesuny z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby daně (10 %) v roce 2020
 • finanční leasing • změny v oblasti finančního leasingu v roce 2020 ve vazbě na judikaturu SDEU
 • pravidla pro nakládání s poukazy • jednoúčelové a víceúčelové poukazy a jejich aplikace v praxi • stravenky jako poukaz
 • daňové doklady a související problematika • povinnost doručit daňový doklad • souhrnný daňový doklad a jeho využití v praxi • nový způsob výpočtu DPH • zaokrouhlení daně • přepočet cizí měny při vyúčtování zálohy
 • nedobytné pohledávky • specifická pravidla v případě reorganizace • přerušení lhůty pro opravu • rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek • uvádění oprav v DAP k DPH
 • nárok na odpočet daně • lhůty • výše nároku • korekce odpočtu u významných oprav a při změně režimu
 • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku • praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti • upozornění na časté chyby • změny v roce 2020
 • dodání a nájem nemovitých věcí • podmínky pro uplatnění osvobození od daně • časté chyby a možnosti jejich řešení • upozornění na omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení
 • kontrolní hlášení • aktuální problematika • pokuty a jak jim předcházet • formát XML – změny v roce 2019 • neúčinné podání a jeho důsledky
 • sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2019 • vypořádání nároku na odpočet daně • úprava odpočtu daně • inventarizační rozdíly • kontrola obratu na zdaňovací období roku 2019 • změna zdaňovacího období v roce 2020
 • diskuze • odpovědi na dotazy

DPH změny v roce 2020 • aktuální problematika – vybrané okruhy uplatňování DPH

Vybraný termín:

10.12.2019  Olomoucký kraj

Cena
2090 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.