DPH v roce 2023 a připravované změny pro rok 2024 – speciálka pro zkušené

TOP e-kurz

Kurzem Vás provede Ing. Jiří Klíma

Jednatel a společník účetní firmy Klíma, Stratilová s.r.o. Absolvent VUT v Brně. Obsah jeho přednášek a školení pro veřejnost nebo pro firmy na…

Kurzem Vás provede Bc. Marta Šťastná

V roce 1999 složila zkoušky daňového poradce a od té doby vede daňovou a účetní kancelář. Vysokoškolské studium na Vysoké škole ekonomie a managementu…

Kurzem Vás provede Ing. Marika Voženílková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomika a management. Má dlouholetou zkušenost se správou daní, dlouhodobě působila jako metodička…

Základní info

Cíle kurzu

Cyklus přednášek bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře.
Budete seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2024, pokud budou v době konání známé.

Určeno pro

Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.

Obsah kurzu

1. den
30. 10. 2023; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2022 a připravované změny pro rok 2023 – pro zkušené • Ing. Jiří Klíma
Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady.
Novinky roku 2023/2024, aktuální judikatura, př.:
• prodej zboží na dálku, e-shopy,
• pravidla přepočtu cizí měny na českou,
• pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů,
• pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí,
• opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně,
• pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu,
• přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.,
• třístranné obchody,
• dovoz zboží – přiznání daně, základ daně, daňové doklady,
• vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání.

2. den
31. 10. 2023; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2023 a připravované změny pro rok 2024 – speciálka pro zkušené • Ing. Marika Voženílková
• změny sazeb DPH pro rok 2024, dopady, vyúčtování, opravy výše a základu daně,
problematika obratu, registrace plátce a identifikovaných osob,
• zrušení registrace plátce, zrušení registrace identifikované osoby,
• ekonomická činnost s místem plnění v tuzemsku, fikce úplaty, dopady nezařazení majetku do obchodního majetku pouze pro účely DPH, vklady majetku, příklady, příklady,
• běžný režim X reverse chargé,
• dlouhodobý majetek a jeho korekce,
• problematika základu daně, opravy základu a výše daně,
• osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně,
• problematika nároku na odpočet daně,
• korekční mechanismy v příkladech,
• odpočty u registrací a deregistrací,
• manka a škody,
• problematika ručení, nespolehlivých plátců a nespolehlivých osob,
• kontrolní hlášení a nejčastější chyby,
• judikatura a její aplikace v praxi.

3. den
1. 11. 2023; 9:00–16:00 • DPH v roce 2023 v příkladech a připravované změny pro rok 2024 – pro zkušené (workshop) • Bc. Marta Šťastná
Očekávané změny pro rok 2024 • komplexní příklad DPH • upozornění na aktuální rozsudky a závěry KOOV • problematika DPH v praktických příkladech – tuzemská plnění, převod staveb, nájmy, rozdíl mezi osvobozeným plněním a režimem reverse charge a dopad do praxe • poměrný a krácený nárok na odpočet v příkladech • vynětí z předmětu daně • úprava a vyrovnání odpočtu • místo plnění u služeb, praktické příklady • intrakomunitární plnění v praxi • registrace • cizí měny.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

DPH v roce 2023 a připravované změny pro rok 2024 – speciálka pro zkušené

Vybraný termín:

30.10.2023 –  1.11.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.