Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

DPH v příkladech – workshop – pro začínající

Základní info

Cíle kurzu

Na workshopu si procvičíte uplatňování daně z přidané hodnoty na praktických příkladech.
Budete mít k dispozici poslední novelu zákona o DPH, tiskopis kontrolního hlášení a tiskopis přiznání k DPH.

Určeno pro

Seminář je určen pro účetní, podnikatele a budoucí daňové poradce.

Obsah kurzu

Počítání obratu na příkladech, registrační povinnost, identifikovaná osoba • stanovení místa plnění na příkladech • intrakomunitární plnění – pořízení zboží z jiného členského státu, obchodování v „konsignačním“ skladu, operace se zbožím, řetězové obchody na příkladech, třístranný obchod; příklady, grafy • místo plnění u služeb • příklady nejčastějších dotazů k oblasti daňových dokladů • stanovení základu daně • vratné obaly – výpočet základu daně • oprava základu daně a sazby daně – příklady, bonusy a skonta • oprava základu daně u nedobytné pohledávky • sazby daně u oprav staveb pro bydlení, nová výstavba, stavby pro sociální bydlení • prodej nemovitých věcí – příklady, informace GFŘ, podstatná změna stavby, okolí pozemku, správní úkon • nájem nemovité věci – příklady, kdy osvobodit a kdy ne • ubytovací služba • vývoz zboží, dovoz zboží, dodání zboží do jiného členského státu – prokazování, přeprava zboží související s vývozem nebo dovozem zboží na příkladech • nárok na odpočet daně v příkladech • úprava odpočtu daně při použití dlouhodobého majetku projiné účely, prodej dlouhodobého majetku • nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku, který není dlouhodobým majetkem, vyrovnání odpočtu daně • režim přenesení daňové povinnosti na příkladech, informace GFŘ, nařízení vlády • kontrolní hlášení – příklady včetně uvedení do tiskopisu.

Poznámka

Workshop je součástí cyklu „Komplexní průvodce DPH – pro začínající“.

Předpokladem účasti jsou znalosti z prvních dvou seminářů: „Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající“ a „DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – pro začínající“, které se budou konat 7. a 8. 7. 2020.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

DPH v příkladech – workshop – pro začínající

Vybraný termín:

9.7.2020  Praha

Cena
2690 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.