DPH v příkladech - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní

Kurzem Vás provede Ing. Zdeněk Kuneš

specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Základní info

OBSAH

1.den
 • Předmět daně z přidané hodnoty
 • Základní pojmy
 • Stanovení obratu od 1. 1. 2023, registrace plátce a identifikované osoby
 • Stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby, obchodování v řetězci
 • Místo plnění při prodeji zboží na dálku
 • Poukazy – jednoúčelový, víceúčelový
 • Pořízení zboží z jiného členského státu, třístranný obchod
 • Dovoz zboží, stanovení základu daně, osvobození od daně
 • Úprava obchodování prostřednictvím „konsignačních skladů“, zvláštní evidence
 • Povinnost přiznat daň, uskutečnění zdanitelného plnění
 • Daňové doklady, vystavování – vynaložení úsilí o doručení, náležitosti, uchování
 • Stanovení základu daně, přefakturace
 • Výpočet daně
 • Oprava základu daně, opravy chyb a omylů, opravný daňový doklad
 • Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky, výše opravy, opravné daňové doklady
2.den
 • Sazby daně u stavebních prací, dodání nemovité věci
 • Nájem nemovité věci, ubytovací služba
 • Dodání zboží v rámci EU – podmínky pro osvobození od daně, nařízení Rady 282/2011
 • Vývoz zboží, prokazování, daňové doklady
 • Přeprava zboží související s vývozem a dovozem zboží
 • Nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, uvádění v DP a KH
 • Vyrovnání odpočtu daně, úprava odpočtu daně, nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku
 • Zvláštní režimy – režim přenesení daňové povinnosti, cestovní služby, prodej použitého zboží
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba
 • Zvláštní režim jednoho správního místa, možnosti použití, e-shopy
 • Podávání daňového přiznání, formulář DPH
 • Kontrolní hlášení, vyplňování, pokuty, promíjení
Výklad bude veden s vazbou na konkrétní příklady z praxe

DPH v příkladech - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní

Vybraný termín:

29.5.2024 –  30.5.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.