DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád

Kurzem Vás provede Ing. Zdeněk Burda

Ing. Zdeněk Burda je daňový poradce (č. 1865), členem Komory daňových poradců je již od roku 1995, v období 2011 až 2012 působil jako člen Prezidia…

Kurzem Vás provede Ing. Zdeněk Kuneš

Ing. Zdeněk Kuneš v letech 1993-1997 pracoval na finančním úřadě, z toho tři roky jako vedoucí kontrolního oddělení. Od r. 1997 do r. 2004 působil…

Základní info

Cíle kurzu

Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů.

Určeno pro

Seminář je určen zejména účetním, hlavním účetním, daňovým poradcům a specialistům, dále pak ekonomickým a finančním manažerům a dalším zájemcům – podnikatelům – plátcům DPH.

Obsah kurzu

9:00–13:00 • Ing. Zdeněk Kuneš

Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89):

• povinnost použít zvláštní režim pro cestovní službu,

• podmínky použití zvláštního režimu,

• stanovení základu daně,

• povinnost přiznat daň,

• oprava základu daně,

• příklady na kombinaci zdanitelných plnění a plnění osvobozených od daně,

• specifika zvláštního režimu pro cestovní službu,

• zrušení globální marže, stanovení přirážky pouze za zájezd, povinnost přiznat daň ze zálohy přijaté na cestovní službu, úprava letecké přepravy.


Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím a uměleckými předměty (§ 90): • možnost použití zvláštního režimu pro obchodníky,

• kdo je obchodník,

• kdy lze zvláštní režim použít,

• základ daně, uplatnění DPH u autobazarů,

• umělecká díla a sběratelské předměty,

• konkrétní příklady.


Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a – 92f):

• základní principy – povinnost přiznat daň, zálohy, nárok na odpočet daně, oprava základu daně,

pozdní registrace plátce,

• právní fikce „dobrá víra“.


Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti:

• dodání zlata,

• dodání zboží v příloze č. 5,

• dodání nemovité věci,

• poskytnutí stavebních prací,

• použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech.


Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti:

• nařízení vlády – celkový přehled (dodání vybraného zboží, limit, „dobrá víra“, dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi, poskytnutí služby elektronických komunikací), • možnost použití plošného režimu přenesení daňové povinnosti. Zvláštní režim jednoho správního místa:

• režim Evropské unie – podmínky použití – prodej zboží na dálku, poskytování služby pro osobu nepovinnou k dani s místem plnění v jiném členském státě,

• prodej dovezeného zboží na dálku (dovozní režim),

• obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní, vedení evidencí.


13:30–17:00 • Postup k odstranění pochybností, daňová kontrola a daňový řád ve vazbě na DPH • Ing. Zdeněk Burda

• neformální kontakt správce daně, místní šetření, postup k odstranění pochybností, daňová kontrola,

• jak reagovat na neformální telefonické či mailové požadavky správce daně,

• nezákonné výzvy k odstranění pochybností,

• jak se bránit nepřiměřeným požadavkům finančních úřadů na předkládání dalších a dalších dokumentů,

• co dělat v případě, že finanční úřad je řadu měsíců nečinný a odmítá reagovat,

• kdo prokazuje, že jsme věděli nebo mohli vědět o podvodu – finanční úřad nebo správce daně?

• kdo může vystupovat jménem firmy při kontrole, co když přijde kontrola neočekávaně a my nemáme čas se jí okamžitě věnovat?,

• musí být u kontroly osobně přítomen jednatel firmy či účetní nebo stačí jejich zástupce?


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád

Vybraný termín:

29.6.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.