DPH u stavebních a montážních prací - sazby, PDP, změny účelu využití staveb, operace související s nemovitosti

kurz

Základní info

Určeno pro: účetní a daňové poradce, plátce DPH, širokou podnikatelskou veřejnost.
Cíl školen: probrat praktickou aplikaci zákona na řadě konkrétních situací.
Program:
- Definice nemovité věci, stavby, služeb vztahujících se k nemovitosti
- Místo plnění u služby, kde nemovitost tvoří konstitutivní prvek, kdo je osobou povinnou přiznat daň, různí subdodavatelé, jak fakturovat, kdy je možnost zdanění přes OSS, příklady, příklady
- Místo plnění u dodání zboží s následnou instalací nebo montáží vlastními zaměstnanci, subdodavatelsky, přijetí těchto služeb, kdo je osobou povinnou přiznat daň, příklady, příklady – Sazby daně u stavebních prací, při výstavbě, prodeji nemovitostí
- Přenesená daňová povinnost
- Změny účelu použití u staveb a korekční mechanismy nároku na odpočet daně
- Prokazování výše nároku na odpočet daně podle předpokládaného účelu
- Problematika stavebních pozemků, prodeje,
- Problematika nájmů dlouhodobých, krátkodobých, co není nájem, obvyklá cena jako základ daně, změny účelu použití
- zrušení registrace plátce dle nových pravidel a případné korekce odpočtu
- Aktuality, judikatura, koordinační výbory
- Diskuse, odpovědi na dotazy

DPH u stavebních a montážních prací - sazby, PDP, změny účelu využití staveb, operace související s nemovitosti

Vybraný termín:

27.11.2024  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.