Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů – on-line seminář

Kurzem Vás provede Ing. Zdeněk Kuneš

Ing. Zdeněk Kuneš pracoval v letech 1993 – 2016 ve finanční správě. Od r. 2004 do 31. 12. 2016 pracoval na Ministerstvu financí na odboru nepřímých…

Základní info

Cíle kurzu

Kurz vás seznámí s výklady a praktickými postupy specifickými pro veřejnoprávní organizace.

Program se bude věnovat aktuálním sazbám daně a jejich změnám v průběhu roku 2022 a 2023, nároku na odpočet daně, novým pravidlům pro dodání zboží do EU a dalším tématům.

Budete seznámeni také s posledními novinkami v problematice DPH, s aktuální judikaturou a se závěry koordinačních výborů.

Určeno pro

Kurz je určen pokročilé a zkušené účetní, ekonomy a daňové poradce příspěvkových organizací, územně samosprávných celků a daňové poradce.

Obsah kurzu

• vymezení pojmů,

• předmět daně a jeho specifika u příspěvkových organizací a ÚSC,

• posuzování obratu,

• registrace plátce, identifikované osoby,

• povinnost přiznat daň, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

• daňové doklady,

• stanovení základu daně, přefakturace,

• opravy základu daně, opravy výše daně,

• sazby daně ve stavebnictví – nová výstavba, opravy staveb pro bydlení, sociální výstavba, • dodání nemovité věci, prodej pozemků,

• nájem, podnájem, pacht vybraných nemovitých věcí, věcná břemena,

• kulturní a sportovní činnosti,

• nárok na odpočet daně a způsoby jeho krácení,

• nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace,

• režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací,

• nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období:

– praktické konkrétní příklady z praxe, které propojují jednotlivé části programu,

• upozornění na časté chyby,

• závěry KV KDP.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození.
Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno.


Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů – on-line seminář

Vybraný termín:

26.1.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.