DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemí

Kurzem Vás provede Ing. Marika Voženílková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomika a management. Má dlouholetou zkušenost se správou daní, dlouhodobě působila jako metodička…

Základní info

Cíle kurzu

Na workshopu si prakticky procvičíte znalosti uplatňování DPH. Cílem je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH.

Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na osmi zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH a závěrečný test, který bude zpracováván kolektivním způsobem.

Na vyřešení jednoho případu je stanoven čas pro samostatné plnění cca 15 minut a 5-10 minut na vyhodnocení, zdůvodnění a vysvětlení.

Určeno pro

eminář je určen daňovým poradcům, finančním účetním a dalším pokročilým zájemcům, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi se zaměřením na změny roku 2020/2021 a po 1. 7. 2021.

Obsah kurzu

• dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně),
• povinná a dobrovolná registrace identifikovaných osob,
• místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 6 a služeb osvobozených,
• přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69,
• výklad k Informaci GFŘ k osvobození od daně u přepravy při dovozu a vývozu a u služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz,
• daňový doklad při vývozu zboží (33a),
• rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16),
• povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, nový § 24, jakož i u zboží, které se nachází v tuzemsku a prodává jej osoba neusazená v tuzemsku,
• vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání,
• souhrnného hlášení podle § 102, daňová přiznání,
• obchody B2C po 1. 7. 2021 v praxi,
• značné rozšíření režimu jednotného správního místa,
• dovozy nízké hodnoty po 1. 7. 2021.

Novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti dle legislativního stavu ke dni konání semináře.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemí

Vybraný termín:

14.12.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.