Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

DPH pro pokročilé na desítkách praktických příkladů

Kurzem Vás provede Ing. Marika Voženílková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomika a management. Má dlouholetou zkušenost se správou daní, dlouhodobě působila jako metodička…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je zmapovat problematické oblasti zákona, upozornit na časté chyby při aplikaci zákona a odpovědět na dotazy posluchačů. Zároveň budou posluchači informováni o výpočtu obratu pro rok 2023. Obdržíte podrobný písemný materiál obsahující mnoho praktických příkladů a výkladů daňové správy.

Určeno pro

Seminář je určen účetním a plátcům DPH, kteří řeší v praxi problematiku daně z přidané hodnoty.

Obsah kurzu

• DPH v tuzemsku – fikce úplaty, judikatura, vklady, vyřazení majetku z podnikání,
• opravy základu a výše daně na straně dodavatele a odběratele, případné sankce, příklady,
• osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně (především problematika nemovitostí, nájmů, atd.),
• problematika místa plnění u prodeje zboží bez přepravy a s přepravou, přeprava jinam než fakturace, judikatura, pravidla Směrnice,
• dodání zboží a pořízení zboží v rámci EU – příklady, příklady, praxe finanční správy,
• obchodní transakce se zahraničními osobami, nejčastější chyby při fakturaci a jak je řešit,
• příklady prodejů zboží na dálku, možné způsoby využití OSS, nejčastější chyby,
• dovoz zboží nízké hodnoty a jak postupovat po 1. 10. 2021,
• nárok na odpočet daně – prokazování, judikatura, korekce odpočtu, opravy atd.,
• přeshraniční služby v praxi z pohledu poskytovatele i příjemce podrobně,
• jak na manka, škody a odcizení majetku,
• registrace plátce, výpočet obratu, registrace identifikované osoby,
• zrušení registrace plátce a případné dopady.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

DPH pro pokročilé na desítkách praktických příkladů

Vybraný termín:

21.9.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.