DPH pro pokročilé na desítkách praktických příkladů

Kurzem Vás provede Ing. Marika Voženílková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomika a management. Má dlouholetou zkušenost se správou daní, dlouhodobě působila jako metodička…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je zmapovat problematické oblasti zákona, upozornit na časté chyby při aplikaci zákona a odpovědět na dotazy posluchačů. Zároveň budou posluchači informováni o výpočtu obratu pro rok 2023. Obdržíte podrobný písemný materiál obsahující mnoho praktických příkladů a výkladů daňové správy.

Určeno pro

Seminář je určen účetním a plátcům DPH, kteří řeší v praxi problematiku daně z přidané hodnoty.

Obsah kurzu

• DPH v tuzemsku – fikce úplaty, judikatura, vklady, vyřazení majetku z podnikání,

• opravy základu a výše daně na straně dodavatele a odběratele, případné sankce, příklady,

• osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně (především problematika nemovitostí, nájmů, atd.),

• problematika místa plnění u prodeje zboží bez přepravy a s přepravou, přeprava jinam než fakturace, judikatura, pravidla Směrnice,

• dodání zboží a pořízení zboží v rámci EU – příklady, příklady, praxe finanční správy,

• obchodní transakce se zahraničními osobami, nejčastější chyby při fakturaci a jak je řešit,

• příklady prodejů zboží na dálku, možné způsoby využití OSS, nejčastější chyby,

• dovoz zboží nízké hodnoty a jak postupovat po 1. 10. 2021,

• nárok na odpočet daně – prokazování, judikatura, korekce odpočtu, opravy atd.,

• přeshraniční služby v praxi z pohledu poskytovatele i příjemce podrobně,

• jak na manka, škody a odcizení majetku,

• registrace plátce, výpočet obratu, registrace identifikované osoby,

• zrušení registrace plátce a případné dopady.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

DPH pro pokročilé na desítkách praktických příkladů

Vybraný termín:

18.9.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.