DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi pro rok 2023

Kurzem Vás provede Ing. Zdeněk Kuneš

Ing. Zdeněk Kuneš v letech 1993-1997 pracoval na finančním úřadě, z toho tři roky jako vedoucí kontrolního oddělení. Od r. 1997 do r. 2004 působil…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři získáte aktuální a hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi.

Určeno pro

Seminář je určen pro účetní a daňové poradce plátců daně, kteří obchodují v rámci Evropské unie, poskytují služby, uskutečňují dovoz nebo vývoz zboží.

Obsah kurzu

Program bude upřesněn s ohledem na legislativní vývoj.


Obchodování se zbožím mezi členskými státy:

• pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16),

– definice,

– stanovení místa plnění,

– povinnost přiznat daň,

– nárok na odpočet daně, daňové doklady, uvádění v KH,

• dodání zboží do jiného členského státu,

– povinnost přiznat plnění (§ 22),

– daňový doklad,

– osvobození od daně (§ 64) – DIČ, uvedení v SH, prokazování přepravy zboží, nařízení Rady 282/2011,

• třístranný obchod (§ 17) – podmínky, daňové doklady, uvádění v SH,

• řetězové obchody (§ 7) – osvobozené dodání zboží,

• uplatnění DPH u konsignačních skladů (§ 18).


Poskytování služby mezi členskými státy:

• základní pravidlo pro stanovení místa plnění,

• přepravní služby,

• služba vztahující se k nemovité věci poskytnutá v jiném členském státě,

• uvádění v daňovém přiznání a v souhrnném hlášení.


Dovoz a vývoz zboží:

dovoz zboží,

– povinnost přiznat daň,

– stanovení základu daně,

– nárok na odpočet daně,

– daňové doklady,

– uvádění v daňovém přiznání,

– osvobození od daně při dovozu zboží,

vývoz zboží,

– uskutečnění vývozu zboží,

– daňové doklady,

– prokazování vývozu zboží, rozhodnutí CÚ o vývozu zboží, jiné důkazní prostředky,

– uvádění v daňovém přiznání.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.

Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.

Připojit se můžete z počítače i mobilu.

V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi pro rok 2023

Vybraný termín:

31.1.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.