DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi aktuálně a pro rok 2025

Kurzem Vás provede Ing. Zdeněk Kuneš

Ing. Zdeněk Kuneš pracoval v letech 1993 – 2016 ve finanční správě. Od r. 2004 do 31. 12. 2016 pracoval na Ministerstvu financí na odboru nepřímých…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři získáte aktuální a hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi.

Určeno pro

Seminář je určen pro účetní a daňové poradce plátců daně, kteří obchodují v rámci Evropské unie, poskytují služby, uskutečňují dovoz nebo vývoz zboží.

Obsah kurzu

Obchodování se zbožím mezi členskými státy:
• pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16),
– definice,
– stanovení místa plnění,
-povinnost přiznat daň,
– nárok na odpočet daně, daňové doklady, uvádění v KH,
• dodání zboží do jiného členského státu,
– povinnost přiznat plnění (§ 22),
– daňový doklad,
– osvobození od daně (§ 64) – DIČ, uvedení v SH, prokazování přepravy zboží, nařízení Rady 282/2011,
• třístranný obchod (§ 17) – podmínky, daňové doklady, uvádění v SH,
• řetězové obchody (§ 7) – osvobozené dodání zboží,
• uplatnění DPH u konsignačních skladů (§ 18).

Poskytování služby mezi členskými státy:
– základní pravidlo pro stanovení místa plnění,
– přepravní služby,
– služba vztahující se k nemovité věci poskytnutá v jiném členském státě,
– uvádění v daňovém přiznání a v souhrnném hlášení.

Dovoz a vývoz zboží:
• dovoz zboží –
– povinnost přiznat daň,
– stanovení základu daně,
– nárok na odpočet daně,
– daňové doklady,
– uvádění v daňovém přiznání,
– osvobození od daně při dovozu zboží,

• vývoz zboží –
– uskutečnění vývozu zboží,
– daňové doklady,
– prokazování vývozu zboží, rozhodnutí CÚ o vývozu zboží, jiné důkazní prostředky,
– uvádění v daňovém přiznání.

Evidence přeshraničních plateb.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Program bude upřesněn s ohledem na legislativní vývoj. Program bude upřesněn s ohledem na legislativní vývoj. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi aktuálně a pro rok 2025

Vybraný termín:

14.11.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.