DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce

Kurzem Vás provede Ing. Marika Voženílková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomika a management. Má dlouholetou zkušenost se správou daní, dlouhodobě působila jako metodička…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je provést vás základními pravidly při uplatňování zákona o DPH pomocí řady praktických situací a příkladů. Stejná pozornost bude věnována nejčastějším chybám a omylům, k nimž v praxi dochází.

Určeno pro

Kurz je určen začínajícím a mírně pokročilým plátcům DPH, účetním a ekonomickým pracovníkům, kteří potřebují získat přehled o problematice DPH.

Obsah kurzu

• vysvětlení základních pojmů,

• co je předmětem daně, zákon, judikatura, …

• co není předmětem daně a proč, příklady,

• plnění zdanitelná, osvobozená bez nároku na odpočet daně, osvobozená s nárokem na odpočet daně,

• pravidla pro stanovení místa plnění a příklady,

• kdy vzniká povinnost přiznat daň v tuzemském daňovém přiznání, přiznat plnění osvobozené dle § 51, dodání zboží dle § 64 a § 66, plnění s místem plnění mimo tuzemsko,

• sazby daně, jejich změny a případné vyúčtování,

• problematika základu daně – chyby, omyly, princip hlavního a vedlejšího plnění,

• problematika oprav základu daně a výše daně v různých situacích – příklady,

• vystavování daňových dokladů, chyby, omyly, vracení přijatých daňových dokladů, …

• problematika nároku na odpočet daně, vznik nároku, jeho uplatnění, výše, kdy uplatnit, daňové přiznání, kontrolní hlášení, opravy a další korekční mechanismy – příklady,

• identifikované osoby v souvislostech,

• registrace plátce a zrušení registrace plátce nebo identifikované osoby,

• aktuality k datu konání semináře, metodická stanoviska.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

DPH prakticky pro začínající a mírně pokročilé plátce

Vybraný termín:

27.6.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.