DPH – aktuálně a připravované změny včetně vazby daně na daňový řád

Kurzem Vás provede Ing. Zdeněk Burda

Ing. Zdeněk Burda je daňový poradce (č. 1865), členem Komory daňových poradců je již od roku 1995, v období 2011 až 2012 působil jako člen Prezidia…

Kurzem Vás provede Ing. Zdeněk Kuneš

Ing. Zdeněk Kuneš v letech 1993-1997 pracoval na finančním úřadě, z toho tři roky jako vedoucí kontrolního oddělení. Od r. 1997 do r. 2004 působil…

Základní info

Cíle kurzu

Na praktických příkladech vám budou vysvětleny aktuální informace vydané GFŘ k zákonu o DPH.

Na semináři budete upozorněni na změny zákona o DPH provedené v roce 2020 a 2021 a navržené pro rok 2023 (pokud budou k datu konání známé).


V druhé části semináře se dozvíte vše potřebné o daňové kontrole, jejím průběhu a vztahu daňového řádu k dani z přidané hodnoty.

Dále se budete věnovat aktuálním problémům při komunikaci s finančním úřadem v průběhu kontroly, postupům k odstranění pochybností a dalším podstatným tématům.

Určeno pro

Seminář je určen zejména účetním, hlavním účetním, daňovým poradcům a specialistům, dále pak ekonomickým a finančním manažerům a dalším zájemcům – podnikatelům – plátcům DPH.

Obsah kurzu

9:00–13:00 • Daň z přidané hodnoty • Ing. Zdeněk Kuneš

• zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89) – změny od 1. ledna 2022 (zrušení globální marže), • povinnost přiznat daň také z přijatých úplat,

• výpočet přirážky,

• Brexit, obchodování s Velkou Británií a Severním Irskem, poskytování služby,

• dodání zboží do jiného členského státu, prokazování přepravy, chystané změny,

• nájem nemovité věci, úprava odpočtu daně na konci roku 2021,

• základ daně – zaokrouhlování bezhotovostních plateb,

• oprava základu daně u nedobytné pohledávky – zrušení povinnosti dlužníka být plátcem,

• nová povinnost dlužníka při zrušení registrace plátce snížit uplatněný odpočet daně za všechna přijatá zdanitelná plnění, která neuhradil,

• úpravy vracení daně v souvislosti s rozšířením zvláštního režimu jednoho správního místa,

• prodej zboží na dálku (zasílání zboží),

• dovoz zboží nízké hodnoty,

• obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní.


Zvláštní režim jednoho správního místa:

• výrazné rozšíření na poskytování veškerých přeshraničních B2C služeb příjemcům v EU,

• prodej zboží na dálku,

• nový režim – pro prodej dovezeného zboží na dálku (dovozní režim),

• obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní, také pro dodání zboží v rámci jednoho členského státu,

• změny v procesních pravidlech zvláštního režimu jednoho správního místa,

• navýšení limitu pro obrat,

• pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením.


13:30–17:00 • Postup k odstranění pochybností, daňová kontrola a daňový řád ve vazbě na DPH • Ing. Zdeněk Burda

• neformální kontakt správce daně, místní šetření, postup k odstranění pochybností, daňová kontrola,

• jak reagovat na neformální telefonické či mailové požadavky správce daně,

• nezákonné výzvy k odstranění pochybností,

• jak se bránit nepřiměřeným požadavkům finančních úřadů na předkládání dalších a dalších dokumentů,

• co dělat v případě, že finanční úřad je řadu měsíců nečinný a odmítá reagovat,

• kdo prokazuje, že jsme věděli nebo mohli vědět o podvodu – finanční úřad nebo správce daně?,

• kdo může vystupovat jménem firmy při kontrole, co když přijde kontrola neočekávaně a my nemáme čas se jí okamžitě věnovat?,

• musí být u kontroly osobně přítomen jednatel firmy či účetní nebo stačí jejich zástupce?, • prokazování jiného dodavatele, pokud je dodavatel na dokladu zpochybněn.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

DPH – aktuálně a připravované změny včetně vazby daně na daňový řád

Vybraný termín:

17.10.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.