Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

DPH – aktuality, připravované změny zákona od 1. 1. 2021 a vazba daně na daňový řád

Základní info

Cíle kurzu

Na praktických příkladech vám budou vysvětleny aktuální informace, vydané GFŘ k zákonu o DPH, na semináři budete upozorněni na změny zákona o DPH provedené v r. 2020 a na navržené změny s účinností od 1.1.2021.

Určeno pro

Seminář je určen zejména účetním, hlavním účetním, daňovým poradcům a specialistům, dále pak ekonomickým a finančním manažerům a dalším zájemcům – podnikatelům – plátcům DPH.

Obsah kurzu

9:00–13:00 • Daň z přidané hodnoty • Ing. Zdeněk Kuneš

Novela zákona o DPH – daňový balíček 2020:
• stanovení místa plnění u dodání zboží v řetězci,
• úprava obchodování prostřednictvím „konsignačních skladů“ – nové povinnosti,
• uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně – nově prokazování přepravy zboží – nařízení Rady 282/2011,
• úprava zvláštního režimu pro cestovní službu.

Změny sazeb DPH od 1. 5. 2020:
• snížení DPH na 10 % u piva a stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného, úklidových služeb – vyúčtování r. 2020.

Připravované změny zákona o DPH od 1. 1. 2021 =

Prodej zboží na dálku (zasílání zboží):
• prováděcí nařízení č. 282/2011, prodej zboží na dálku, prodej dovezeného zboží na dálku,
• roční prahová hodnota 10 000 EUR.

Dovoz zboží nízké hodnoty:
• dovoz zásilek nízké hodnoty do členských států EU,
• zrušení osvobození od daně při dovozu zboží s hodnotou nepřesahující 22 EUR,
• u dovezeného zboží s hodnotou nižší než nebo rovnou 150 EUR – dva volitelné zjednodušené zvláštní režimy – nový dovozní režim v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa a nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty.

Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní:
• právní fikce – provozovatel elektronického rozhraní se považuje za osobu, která dané zboží obdržela a dodala sama,
• další pravidla a povinnosti pro provozovatele elektronického rozhraní,
• povinnost vést záznamy o veškerých plněních,
• zjednodušené postupy – možnost odvádět daň prostřednictvím zvláštního režimu jednoho správního místa.

Zvláštní režim jednoho správního místa:
• výrazné rozšíření na poskytování veškerých přeshraničních B2C služeb příjemcům v EU (služby vztahující se k nemovité věci s MP v JČS),
• režim EU také na prodej zboží na dálku,
• nový režim – pro prodej dovezeného zboží na dálku (dovozní režim),
• rozšíření působnost zvláštního režimu jednoho správního místa v souvislosti s novými pravidly při obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní, také pro dodání zboží v rámci jednoho členského státu,
• změny v procesních pravidlech zvláštního režimu jednoho správního místa.

Další změny:
• změny v základních pojmech,
• pravidla a zásady pro vymezené případy dodání zboží v oblasti elektronického obchodování
• úpravy daňových dokladů,
• základ daně – zaokrouhlování bezhotovostních plateb,
• oprava základu daně u nedobytné pohledávky – zrušení povinnosti dlužníka být plátcem,
• nová povinnost dlužníka při zrušení registrace plátce snížit uplatněný odpočet daně za všechna přijatá zdanitelná plnění, která neuhradil,
• úpravy vracení daně v souvislosti s rozšířením zvláštního režimu jednoho správního místa.
Dotazy a diskuze.

13:30–17:00 • Postup k odstranění pochybností, daňová kontrola a daňový řád ve vazbě na DPH • Ing. Zdeněk Burda
• neformální kontakt správce daně, místní šetření, postup k odstranění pochybností, daňová kontrola,
• jak reagovat na neformální telefonické či mailové požadavky správce daně,
• nezákonné výzvy k odstranění pochybností,
• jak se bránit nepřiměřeným požadavkům finančních úřadů na předkládání dalších a dalších dokumentů,
• co dělat v případě, že finanční úřad je řadu měsíců nečinný a odmítá reagovat,
• kdo prokazuje, že jsme věděli nebo mohli vědět o podvodu – finanční úřad nebo správce daně?,
• kdo může vystupovat jménem firmy při kontrole, co když přijde kontrola neočekávaně a my nemáme čas se jí okamžitě věnovat?,
• musí být u kontroly osobně přítomen jednatel firmy či účetní nebo stačí jejich zástupce?

Dotazy a diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

DPH – aktuality, připravované změny zákona od 1. 1. 2021 a vazba daně na daňový řád

Vybraný termín:

18.9.2020  Praha

Cena
2590 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.