Dlouhodobý majetek pro pokročilé v příkladech - účetní a daňový aspekt

Kurzem Vás provede Ing. Miluše Kinovičová

daňová poradkyně, auditorka

Základní info

PRO

Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní.

OBSAH

 • Právní úprava dlouhodobého majetku
 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Pořízení dlouhodobého majetku
 • Ocenění dlouhodobého majetku
 • Opravy vs. technické zhodnocení dlouhodobého majetku
 • Technické zhodnocení najatého dlouhodobého majetku
 • Odpisování dlouhodobého majetku (odpisový plán, účetní
odpisy, daňové odpisy)
 • Opravná položka k dlouhodobému majetku
 • Vyřazení dlouhodobého majetku
 • Směna majetku
 • Komponentní odpisování
 • Zbytková hodnota
 • Vybrané Interpretace Národní účetní rady a KOV týkající se dlouhodobého majetku
 • Odložená daň v souvislosti s dlouhodobým majetkem

Dlouhodobý majetek pro pokročilé v příkladech - účetní a daňový aspekt

Vybraný termín:

23.4.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha 2
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.