Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • včetně výkladu provedení fyzické inventarizace

Kurzem Vás provede BERÁNEK Petr RNDr.

Základní info

Určeno pro: účetní z podnikatelské sféry (právnické osoby i fyzické osoby) a také pro nestátní neziskové organizace

Program semináře:

 • definice dlouhodobého majetku, řešení okrajových a sporných případů
 • pořízení a zařazení dlouhodobého majetku, počátek odepisování
 • ocenění dlouhodobého majetku v účetnictví a pro účely daňových odpisů
 • účetní a daňové odpisy a jejich vztah
 • zatřídění majetku pro účely odepisování
 • rovnoměrné, zrychlené a mimořádné daňové odpisy (srovnání z hlediska ekonomických důsledků)
 • opravy a technické zhodnocení majetku, odpisování majetku po zhodnocení
 • odpisy nehmotného majetku
 • vyřazení majetku, daňová uznatelnost zůstatkové ceny, příklady účtování
 • evidence a inventarizace dlouhodobého majetku
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • včetně výkladu provedení fyzické inventarizace

Vybraný termín:

16.10.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 223 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.