Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • včetně výkladu provedení fyzické inventarizace • prezenčně i on-line

Kurzem Vás provede BERÁNEK Petr RNDr.

Základní info

Určeno pro: mírně pokročilé, kteří mají již základní znalosti účetní a daňové problematiky v této oblasti a chtějí si zopakovat a prohloubit vše kolem účtování majetku a daňových odpisů

Program semináře:

 • vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska
 • pořizovací a vstupní cena dlouhodobého majetku
 • změna hranice pro hmotné movité věci ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč
 • účetní odpisy – interní směrnice
 • zatřídění majetku pro účely daňového odepisování
 • rovnoměrné a zrychlené (srovnání z hlediska ekonomických důsledků)
 • mimořádné odpisy, možnosti užití, výhody a nevýhody
 • soubory majetku
 • technické zhodnocení hmotného majetku
 • technické zhodnocení pronajatého majetku a kulturních památek
 • fotovoltaické elektrárny
 • nehmotný majetek a důsledky zrušení této kategorie v zákoně o daních z příjmů
 • odpisy a technické zhodnocení nehmotného majetku po novele
 • evidence a inventarizace majetku
 • zaúčtování inventárních rozdílů
 • hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob
 • nehmotný majetek v jednoduchém účetnictví spolků a dalších NNO
 • přerušení odpisování, optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů
 • diskuze • odpovědi na dotazy • při on-line připojení možnost pokládat dotazy přes chat

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • včetně výkladu provedení fyzické inventarizace • prezenčně i on-line

Vybraný termín:

29.11.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2058 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.