Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech

Kurzem Vás provede prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Školení pod jeho vedením jsou odborně přitažlivá, poskytují…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři získáte základní znalosti v oblasti účetního výkaznictví derivátových kontraktů, které firma sjednává. Lektor rovněž vysvětlí základní principy zajišťovacího účetnictví. Na semináři vás čeká řešení celé řady příkladů.


Kurz sestává z řešení řady příkladů.

Proto si, prosím, nezapomeňte donést kalkulačku s funkcemi.

Určeno pro

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, finanční manažery, kteří se zabývají nebo chtějí zabývat danou problematikou.

Obsah kurzu

• klasifikace derivátových kontraktů,

• pevné termínované operace (účtování a oceňování FX forwardů a úrokových swapů),

• opce (na příkladu FX opcí),

• úvod do zajišťovacího účetnictví (principy sestavení zajišťovací dokumentace, testování efektivity zajišťovacího vztahu, rozdíl mezi fair value hedge a cash flow hedge).


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.

Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.

Připojit se můžete z počítače i mobilu.

V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech

Vybraný termín:

10.5.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.