Daňový řád pro účetní a ekonomické profese

TOP e-kurz

Kurzem Vás provede Ing. Zdeněk Burda

Ing. Zdeněk Burda je daňový poradce (č. 1865), členem Komory daňových poradců je již od roku 1995, v období 2011 až 2012 působil jako člen Prezidia…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři budete upozorněni na základní problémové oblasti styku s finančním úřadem. Osvojíte si schopnost praktické obrany proti finančním orgánům v případě jejich nezákonného přístupu. Zrekapitulujete si základní povinnosti vůči správci daně a sankce, které hrozí za jejich nedodržení.

Určeno pro

Seminář je určen zejména účetním, hlavním účetním, daňovým poradcům a specialistům, dále pak ekonomickým a finančním manažerům a dalším zájemcům – podnikatelům – plátcům daní.

Obsah kurzu

Postup k odstranění pochybností aneb zadržování nadměrného odpočtu DPH správcem daně:
Dokdy může být zahájen postup k odstranění pochybností • jak konkrétní musí být výzva k jeho zahájení • rozsah dokladů, které mohou být vyžadovány • obrana proti nezákonnému postupu pro odstranění pochybností • délka trvání postupu pro odstranění pochybností.

Daňová kontrola:
Zahájení a rozsah daňové kontroly • rozšíření, opakování daňové kontroly • namátková kontrola • neumožnění kontroly • průběh kontroly, práva a povinnosti daňových subjektů a správce daně • nesouhlas s průběhem kontroly • závěr kontroly • judikatura.

Zastupování daňových subjektů:
Zástupce • zmocněnec • odborný konzultant • náležitosti plné moci.

Doručování:
Komu a jak je doručováno • účinky doručení • žádost o neúčinnost doručení • doručování poštou • doručování do datových schránek.

Nečinnost správce daně:
Obrana proti ní • nedodržování lhůt.

Sankce při porušení povinností daňového subjektu:
Pokuty • penále • úrok z prodlení • posečkání daně a povolení platit daň ve splátkách.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Daňový řád pro účetní a ekonomické profese

Vybraný termín:

12.6.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.