Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice

Kurzem Vás provede Bc. Zdeněk Vondrák

Absolvent Vyšší odborné školy v Kladně, obor Finance a bankovnictví a Masarykovy univerzity Brno, obor Právo a podnikání. Od roku 1992 vede účetně…

Základní info

Cíle kurzu

Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním daňovém procesu a získáte přehled o připravovaných změnách a seznámíte se s poslední novelou Daňového řádu.

Určeno pro

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsah kurzu

• daňový systém ČR – pojmy a definice,

• základní schéma daňového procesu,

• základní zásady správy daní,

• osoby zúčastněné na správě daní, podmínky zmocnění a jednání jménem subjektu,

• elektronická komunikace se správcem daně,

• zcela přepracovaná daňová informační schránka a její využití,

• projekt MOJE DANĚ,

• důkazní břemeno, jeho obsah a přenos, postupy dokazování,

• postup k odstranění pochybností,

• nová pravidla daňové kontroly a její zahájení,

• řízení při správě daní a jeho zachycení ve spisu,

• lhůty, pravidla pro počítání času,

• opravné a dozorčí prostředky a další prostředky ochrany práv daňových subjektů,

• dělená správa procesní a kompetenční,

• pravidla roviny platební,

• dobrovolná úhrada daně,

• vymáhání daně,

• zajišťovací instrumenty,

• zcela nová pravidla pro sankce za porušení povinností při správě daní.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice

Vybraný termín:

21.2.2023 –  22.2.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.