Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Daňový profesionál® – kompletně

Kurzem Vás provede Ing. Mgr. Tereza Krupová

Lektorka právní problematiky „Právo nemusíme vyhledávat, ono si nás najde samo.“ Od roku 2011 působím jako lektorka seminářů věnovaných…

Základní info

Cíle kurzu

Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů.

Určeno pro

Vysoce odborný cyklus seminářů je určen zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání a bez znalosti aktuální legislativy nemohou kvalitně vykonávat praxi.


Je vhodný také pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.

Obsah kurzu

Cyklus je rozdělen do 6 základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek.


1. MODUL

9. – 10. 8. 2022; 9:00–17:00 • Daňový řád, daňový systém ČR • Bc. Zdeněk Vondrák


2. MODUL

15. – 24. 8. 2022 • Modul „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“ se skládá ze 10 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:


1. seminář

15. 8. 2022; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná


2. seminář

16. 8. 2022; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková


3. seminář

17. 8. 2022; 9:00–14:00 • Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv • Ing. Václav Zíka


4. seminář

17. 8. 2022; 14:30–18:30 • Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů • Ing. Ilona Součková


5. seminář

18. 8. 2022; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • Bc. Marta Šťastná


6. seminář

19. 8. 2022; 9:00–14:00 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • Mgr. Markéta Hlavinová


7. seminář

22. 8. 2022; 9:00–14:00 • Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby • Ing. Jan Vorlíček


8. seminář

22. 8. 2022; 14:30–17:00 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců • Ing. Radek Neužil, LL.M.


9. seminář

23. 8. 2022; 9:00–14:00 • Právní minimum pro daňové poradce • Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.


10. seminář

24. 8. 2022; 9:00–14:00 • Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy • Mgr. Magdaléna Vyškovská


3. MODUL

5. – 7. 9. 2022 • Modul „Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)“ se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:

1. seminář

5. 9. 2022; 9:00–17:00 • Daň z příjmů právnických osob (příklady) • Bc. Marta Šťastná


2. seminář

6. 9. 2022; 9:00–17:00 • Daň z příjmů fyzických osob (příklady) • Ing. Zdeněk Burda


3. seminář

7. 9. 2022; 9:00–17:00 • Daň z přidané hodnoty (příklady) • Bc. Marta Šťastná


4. MODUL

12. – 14. 9. 2022 • Modul „Malé daně – výklad zákonů“ se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:


1. seminář

12. 9. 2022; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc


2. seminář

13. 9. 2022; 9:00–13:00 • Zákon o dani silniční • Ing. Julie Vasko


3. seminář:

13. 9. 2022; 13:30–18:00 • Zákon o dani z hazardních her • JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.


4. seminář

14. 9. 2022; 9:00–14:00 • Zákon o dani z nemovitých věcí • Ing. Jan Koreček


5. MODUL

20. – 21. 9. 2022; 9:00–17:00 • Výklad účetnictví a příklady účetní I. • Ing. Jana Pilátová


6. MODUL

5. – 6. 10. 2022; 9:00–17:00 • Výklad účetnictví a příklady účetní II. • Ing. Jana Pilátová

Poznámka

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu.
(Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 1, 2, 3, a 4.
Test IES bude probíhat návazně po poslední přednášce 4. modulu, tzn. 15. 9. 2022; 14:30–15:30.

Termíny kvalifikačních zkoušek u KDP ČR na II. pololetí roku 2022:
Přijímání přihlášek: do 31. 7. 2022
1. písemná část: 11. 10. 2022
2. písemná část: 12. 10. 2022
Ústní část zkoušky: 26. – 27. 10. 2022

S ohledem na významnou slevu při účasti na celém cyklu, není možné při objednání uplatnit žádnou další slevovou variantu – slevy není možné mezi sebou kombinovat.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Daňový profesionál® – kompletně

Vybraný termín:

9.8.2022 –  6.10.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.