Daňové souvislosti účtování v hospodářském roce

kurz

Základní info

Ucelený pohled na problematiku hospodářského roku nejen z pohledu účetního vymezení a souvisejících pravidel, ale též ve vztahu k daním (zejména dani z příjmů) a daňovým povinnostem. On-line seminář je určen
odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.
Cílem on-line semináře je
ucelený pohled na problematiku hospodářského roku nejen z pohledu účetního vymezení a souvisejících pravidel, ale též ve vztahu k daním (zejména dani z příjmů) a daňovým povinnostem.
Obsah on-line semináře
vymezení hospodářského roku účetními předpisy, postup změně účetního období z pohledu účetnictví a ve vztahu ke správci daně,
přechodné období z pohledu podávání přiznání (období, které nemusí být zdaňovacím),
možností uplatnění daňových nákladů z pohledu zákona o daních z příjmů,
speciální pravidla pro aplikaci hospodářského roku u podnikajících fyzických osob,
odlišnosti uplatnění některých postupů (odpisování, daňové rezervy, opravné položky apod.) z daňového pohledu,
ilustrace na příkladech.
Ucelený pohled na problematiku hospodářského roku nejen z pohledu účetního vymezení a souvisejících pravidel, ale též ve vztahu k daním (zejména dani z příjmů) a daňovým povinnostem. On-line seminář je určen
odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.
Cílem on-line semináře je
ucelený pohled na problematiku hospodářského roku nejen z pohledu účetního vymezení a souvisejících pravidel, ale též ve vztahu k daním (zejména dani z příjmů) a daňovým povinnostem.
Obsah on-line semináře
vymezení hospodářského roku účetními předpisy, postup změně účetního období z pohledu účetnictví a ve vztahu ke správci daně,
přechodné období z pohledu podávání přiznání (období, které nemusí být zdaňovacím),
možností uplatnění daňových nákladů z pohledu zákona o daních z příjmů,
speciální pravidla pro aplikaci hospodářského roku u podnikajících fyzických osob,
odlišnosti uplatnění některých postupů (odpisování, daňové rezervy, opravné položky apod.) z daňového pohledu,
ilustrace na příkladech.

Daňové souvislosti účtování v hospodářském roce

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490 Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.