Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech

Kurzem Vás provede Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. - partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Základní info

Odborný program semináře:
* Úvod do problematiky přeměn
- Alternativy realizace fúze dle stanovení rozhodného dne
- Možnosti naplánování fúze s vlivem na délku účetního období
* Daňové souvislosti přecenění majetku získaného přeměnou
- Zobrazení přecenění jmění do účetnictví nástupnické společnosti
- Daňové konsekvence přeceněných aktiv, zaúčtování odložené daně.
* Výplata vlastního kapitálu vytvořeného přeměnou
- Vlastní kapitál nástupnické společnosti – možnosti jeho rozdělování v dalších letech, daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeceněním.
* Rozdělení – rozštěpení a odštěpení
- Povinnost ocenit jmění rozdělované společnosti při vzniku nové nástupnické společnosti.
- Komplikace při vedení účetnictví nástupnické společnosti před jejím datem zápisu do obchodního rejstříku.
- Vhodné stanovení rozhodného dne s ohledem na vznik účetní jednotky před vznikem právnické osoby.
* Daňové souvislosti u společníků fúzujících společností
- Nabývací cena podílu
- Přenos časového testu při prodeji podílu
* Judikatura Nejvyššího správního soudu
- Zneužití daňového práva se zapojením dluhového financování
- Zneužití daňového práva pomocí odštěpení a výplaty podílu na zisku

Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech

Vybraný termín:

16.5.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 305 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.