Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaických elektráren - online

Základní info

V současné etapě přechodu na zelené technologie rychle stoupá počet fotovoltaických elektráren jak na střechách rodinných domů fyzických osob, tak u podnikatelských i veřejnoprávních subjektů různých velikostí, a s ním roste i důležitost znalosti daňových a účetních souvislostí jejich provozování.

V rámci webináře upozorníme na nejdůležitější daňová pravidla a dopady budování a provozu FVE a související výklady, které byly v poslední době přijaty. Webinář vás srozumitelně nasměruje ke správné, praktické a zároveň ekonomicky výhodné aplikaci daňových předpisů v této oblasti.

 

ANOTACE WEBINÁŘE:

Vývoj zdanění příjmů z FVE

- Obecné podmínky danění příjmů z FVE u právnických osob

- Zdanění příjmů z FVE u fyzických osob

· vliv licence podle energetického zákona na typ zdanění

· kdy se příjem z prodeje přebytků považuje za podnikání

· dopad provozování FVE na celkový základ daně fyzické osoby – příklady

Náležitosti provozu FVE z hlediska DPH

· zvláštnosti uplatňování DPH na výstupu

· podmínky nároku na odpočet daně u FVE

Ekologické daně – daň z elektřiny

Odvod z elektřiny ze slunečního záření

FVE v účetnictví a daních z příjmů

· účtování pořízení FVE a její zobrazení v účetních výkazech

· ocenění FVE – vstupní cena a jak ji správně určit

· na co nezapomenout ve smlouvě s dodavatelem FVE

Dotace u FVE a jejich účetní a daňové dopady

Odpisování FVE

· daňové odpisy – speciální pravidla

· daňové odpisy – praktické příklady

· kdy nelze FVE samostatně odpisovat

Technické zhodnocení FVE

· speciální pravidla pro technické zhodnocení FVE

· správné odpisování FVE po technickém zhodnocení – příklady

Daňové rezervy u FVE

· rezervy jako prostředek legálního snížení daňové povinnosti

· rezerva na nakládání s elektroodpadem

· rezerva na opravy FVE

Nedaňová podpora FVE

Nejčastější dotazy a diskuse

Závěr

 

Přednáší: Ing. Otakar Machala, daňový poradce

Termín: 19.září 2024, od 9,00 do 12,00 hodin

Forma konání: Webinář /tj. online prostřednictvím platformy ZOOM/

Cena webináře: 2400 Kč vč. DPH 

Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaických elektráren - online

Vybraný termín:

19.9.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu
09:00 – 12:00 hod.

Cena
1 983,41 Kč + 21% DPH Upřesnující informace k ceně

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.