Daně – výklad nejdůležitějších zákonů

Kurzem Vás provede Ing. Mgr. Tereza Krupová

Lektorka právní problematiky „Právo nemusíme vyhledávat, ono si nás najde samo.“ Od roku 2011 působím jako lektorka seminářů věnovaných…

Základní info

Cíle kurzu

Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony.

Určeno pro

Modul se skládá z 10 seminářů, které je možné absolvovat samostatně a je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsah kurzu

1. seminář

6. 2. 2023; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná


2. seminář

7. 2. 2023; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková


3. seminář

8. 2. 2023; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • Bc. Marta Šťastná


4. seminář

9. 2. 2023; 9:00–14:00 • Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy • Mgr. Magdaléna Vyškovská


5. seminář

9. 2. 2023; 14:30–18:30 • Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů • Ing. Ilona Součková


6. seminář

10. 2. 2023; 9:00–17:00 • Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby • Ing. Jan Vorlíček


7. seminář

13. 2. 2023; 9:00–14:00 • Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv • Ing. Václav Zíka


8. seminář

13. 2. 2023; 14:30–17:00 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců • Ing. Radek Neužil, LL.M.


9. seminář

14. 2. 2023; 9:00–14:00 • Právní minimum pro daňové poradce • Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.


10. seminář

15. 2. 2023; 9:00–14:00 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • Mgr. Markéta Hlavinová

Poznámka

Modul je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“. Obsah tvoří ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Daně – výklad nejdůležitějších zákonů

Vybraný termín:

6.2.2023 –  15.2.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.