DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB

kurz

Základní info

Délka kurzu:
4 hodiny
Charakteristika:
Seminář je věnován výkladu první části zákona 586/92 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších novel, týkající se fyzických osob. Podrobně budou rozebrány příjmy ze závislé činnosti, z pronájmu z kapitálového majetku a ostatní příjmy.
Požadované znalosti:
U účastníků kurzu se předpokládá znalost na úrovni semináře "Zákon o správě daní a poplatků".
Osnova:
* Zákon č. 586/92 Sb. o daních z příjmu ve znění po novelizaci, platném od 1.1.1997.
* Aktuální povinnosti daňových subjektů vyplývajících ze zákona.
* Vedení povinných evidencí.
* Poplatníci z příjmu fyzických osob a zdanění příjmu podle jejich druhu (ze závislé činnosti, z podnikání).
* Příjmy osvobozené od daní.
* Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně.
* Odpovědi na dotazy, diskuse.

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.