Daň z příjmů fyzických osob

Základní info

Cíle kurzu:

Osvojit si daň z příjmů fyzických osob.

Pro koho je kurz určen:

Všem, kteří se chtějí naučit pravidla, principy a postupy při zpracování daně z příjmů fyzických osob.

Náplň kurzu:

1) Poplatníci DzPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO

 • Kdo má povinnost podat daňové přiznání
 • Předmět daně z příjmů FO
 • Osvobození od daně z příjmů
 • Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta
 • Metodika výpočtu DzPFO
 • Nezdanitelné částky a odčitatelné položky
 • Slevy na dani
 • Stanovení dílčích základů daně podle §6 - §10

2) Příjmy ze závislé činnosti

 • Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti
 • Kapitálové příjmy
 • Příjmy z pronájmu
 • Ostatní příjmy

3) Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence

 • Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob
 • Způsob zdanění FO ze závislé činnosti
 • Daňová evidence - principy

4) Daňové a nedaňové výdaje dle §24 - 25

 • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance)
 • Náklady na užívání motorových vozidel
 • Nedaňové náklady
 • Ostatní náklady

5) Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DzPFO

 • Získané znalosti si vyzkoušíte na příkladech

Daň z příjmů fyzických osob

Vybraný termín:

8.10.2024 –  16.10.2024  Praha 2

Cena
5 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a tři ? Součet zapište číslicemi.