Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2022 – speciálka

Kurzem Vás provede Ing. Jiří Nesrovnal

Kurzem Vás provede Bc. Marta Šťastná

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2022, pokud budou v době konání semináře známé. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností.

Určeno pro

Zkušeným zájemcům o problematiku daně z příjmů PO a FO, daňovým poradcům, auditorům, účetním, pracovníkům poradenských firem, vedoucím ekonomických útvarů.

Obsah kurzu

1. seminář:

29. 11. 2021; 9:00–16:00 • Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2022 – speciálka • Ing. Jiří Nesrovnal

• aktuální, schválené i připravované změny v ZDP v roce 2020/2021/2022,

• zpětné uplatnění ztráty včetně změn v oblasti daňové ztráty vlivem aktuální judikatury,

• změny v oblasti majetku vycházející z daňového balíčku – aktuální stav včetně výkladů (zrychlené odpisy, zvýšení limitu pro TZ a majetku na 80 000 Kč, zrušení daňové kategorie nehmotného majetku),

• oznamování úhrad do zahraničí – změny,

• změny v oblasti ZDP reagující na současnou pandemickou situaci,

• další aktuální schválené či přiipravované změny především v oblasti ZDP (bude upřesněno dle vývoje leagislativy a judikatury),

dle časových možností a vývoje legislativy:

– implementace směrnice ATAD včetně navazujících změn a novel v této oblasti (omezení daňové uznatelnosti úroků, zdanění přesunů majetků a zahraničních dceřinných společností v ČR, zavedení zákazu zneužití práva do daňového řádu),

– nová povinnost – oznamování přeshraničních daňově úsporných schémat.


2. seminář:

30. 11. 2021; 9:00–16:00 • Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2022 – speciálka • Bc. Marta Šťastná

• aktuální legislativa a její očekávaný vývoj pro rok 2022,

• předmět daně,

• osvobození,

• bezúplatné příjmy,

• základ daně,

• samostatný základ daně,

• daňová evidence,

• paušální uplatnění výdajů,

• ukončení, přerušení podnikání,

• přechod z daňové evidence na vedení účetnictví,

• spolupracující osoby a rodinný závod,

• daňové zvýhodnění na děti,

• daňově uznatelné a neuznatelné výdaje.


Dotazy a diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2022 – speciálka

Vybraný termín:

29.11.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.