Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní

Kurzem Vás provede Ing. Aneta Pich

Jednatelka společnosti Bohemian tax & accounting s.r.o. Daňový poradce, poskytuje daňové poradenství včetně zpracovávání daňových přiznání, má…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob a dani z přidané hodnoty.

Určeno pro

Seminář je určen pro pracovníky účtáren, ekonomické pracovníky a každého dalšího, kdo potřebuje mít povědomí o dani z příjmů a dani z přidané hodnoty.

Kurz je určen pro mírně až středně pokročilé posluchače.

Obsah kurzu

7. 10. 2024; 9:00–17:00DAŇ Z PŘÍJMŮ
Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznatelné výdaje • odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku • dotace z pohledu daně z příjmů • finanční leasing • opravné položky k pohledávkám • ceny obvyklé • daň ze závislé činnosti • zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance • daň z příjmů fyzických osob (aktuální změny).

8. 10. 2024; 9:00–17:00DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • sazby daně • opravné doklady • skonta a bonusy • tuzemský reverse charge (trvalý, dočasný) • stavební práce • předmět daně • osoby povinné k dani • povinnost přiznat daň • podmínky vzniku nároku na odpočet • daňové doklady • nespolehlivý plátce • dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, poskytování služeb • úprava odpočtu a vyrovnání • daňové přiznání, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení.

Poznámka

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní

Vybraný termín:

7.10.2024 –  8.10.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.