DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - s p e c i á l se zaměřením na oblast stavebnictví pro stavebníky a hlavně všechny druhy stavebních firem, které v této oblasti podnikají

kurz

Základní info

Obsah kurzu:   Od 1.ledna 2009 platí významná novela zákona o DPH, která přináší více jak 300 změn. POZOR! Nejedná se převážně o formální změny včetně nového daňového přiznání.
Z důležitých změn a připomenutí největších chyb vybíráme:
nové definice bytu, rodinného domu a bytového domu, staveb pro sociální bydlení, výstavba, dodání, převody a přechody vlastnických práv, opravy a technická zhodnocení staveb, nájmy, zboží a služby spojené s nájmy, sazby daně u bytové výstavby, sazby daně u staveb pro sociální bydlení, příslušenství staveb, drovné stavby (garáže a garážová stání, garáž jako jednotka, halová garáž jako jednotka, garážové stání, které není jednotkou), dílčí zdanitelná plnění, uskutečnění zdanitelného plněnía povinnost přiznat daň, daňové doklady, využití splátkových a platebních kalendářů, vyúčtovací daňové doklady, dobropisy, změny základu daně a daně, jak řešit změnu sazby daně, opravy sazby a výše daně, povinnost přiznat daň jenom z některých plateb, které předcházejí zdanitelnému plnění, přeúčtování v účetnitnictvía při používání daňové evidence, nárok na odpočet, krácení nároku – koeficient, úprava a roční vypořádání odpočtu, z intrakomunitárních vztahů bude vysvětlena problematika uplatňování DPH při dodání zboží a poskytnutí služby do jiného členského státu u subdodavatele a hlavního dodavatele, povinnosti registrace v jiných členských státech v návaznosti na skutečnostech pro koho je plnění s místem plnění v jiném členském státu poskytováno, pokyny a informace MFČR, diskuse a řešení konkrétních problémů účastníků semináře.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - s p e c i á l se zaměřením na oblast stavebnictví pro stavebníky a hlavně všechny druhy stavebních firem, které v této oblasti podnikají

Vybraný termín:

 Středočeský kraj

Cena
1 319 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.