Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Daň z přidané hodnoty pro rok 2022 – komplexní pohled

Kurzem Vás provede Ing. Václav Benda

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí v odboru nepřímých daní a podílel se na přípravě zákona o…

Základní info

Cíle kurzu

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informování o změnách zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2021 a změnách zákona o DPH pro rok 2022.

Určeno pro

Seminář je určen zkušeným finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Obsah kurzu

• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,

• vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů,

• vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2021 a 2022,

• vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,

• vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku,

• vymezení místa plnění při poskytování služeb v roce 2021 a 2022,

• rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa od 1. 7. 2021,

• jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery),

• vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku,

• vystavování daňových dokladů,

• stanovení základu daně, výpočet a zaokrouhlování vypočtené daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů,

• sazby daně v roce 2021 a 2022,

• osvobození od daně bez nároku na odpočet daně v roce 2021 a 2022,

• uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně dodání a pořízení zboží v režimu skladu,

• uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021,

• osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu,

• pravidla pro uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy,

• přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně nových pravidel pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty,

• vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží,

• uplatňování nároku na odpočet daně, v roce 2021 a 2022,

• zvláštní režim, pro cestovní službu a změny od 1. 1. 2022,

• zvláštní režima pro prodej použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností,

• trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění,

• správa DPH v tuzemsku ve vazbě na novelu daňového řádu,

• podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2021 a 2022 ve vazbě na formulářovou vyhlášku.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2022“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Daň z přidané hodnoty pro rok 2022 – komplexní pohled

Vybraný termín:

16.5.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.