Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Daň z nemovitých věcí aktuálně a s výhledem na rok 2023

Kurzem Vás provede Ing. Jana Procházková

Daňový metodik Generálního finančního ředitelství, pracoviště Hradec Králové, oddělení majetkových daní a ostatních agend se specializací Daně z…

Základní info

Cíle kurzu

V rámci semináře se seznámíte s aktuálním právním stavem vybraných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí.


Přidanou hodnotou bude informace o zásadách vyplnění tiskopisu přiznání k dani z nemovitých věcí nastavených vyhláškou o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, dále komentář stanovisek GFŘ k vybraným paragrafům a informace o aktuálních rozsudcích NSS.

Samozřejmostí jsou příklady z praxe.

Určeno pro

Seminář je určen pro účetní, daňové poradce a jejich asistenty, ale i pro vlastníky nemovitostí, odhadce, znalce, realitní makléře, které daná problematika zajímá.

Obsah kurzu

Obsah semináře bude zaměřen na zásady vyplnění tiskopisu přiznání k dani z nemovitých věcí ve vazbě na vyhlášku o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, výklad stěžejních ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí aktuálních pro následující zdaňovací období, dopady judikátů NSS a aplikaci vybraných stanovisek GFŘ dopadající zejména na:

• daň z pozemků,

• daň ze staveb a jednotek,

• vybraná osvobození od daně,

• základ a sazbu daně, správu daně z nemovitých věcí.


Součástí výkladu budou také příklady zaměřené na problematiku daně z nemovitých věcí z praxe a informace k aplikaci daně z nemovitých věcí na portálu MOJE daně.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Daň z nemovitých věcí aktuálně a s výhledem na rok 2023

Vybraný termín:

22.11.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.