Cestovní náhrady v roce 2021

Kurzem Vás provede Květoslava NOVOTNÁ

Základní info

Vhodné pro účetní, pokladní, vedoucí pracovníky (pro všechny typy organizací)

Úvodem:

Cestuje téměř každý. Ne každý, ale zná svoje práva a povinnosti v souvislosti s pracovními cestami. Vedoucí pracovníci si musí poradit s kontrolou vykazovaných náhrad souvisejících s pracovní cestou svých podřízených. Zákoník práce a zákon o daních z příjmů není v této oblasti jednoduše aplikovatelný.

Cíl semináře:

Správná aplikace zákonných ustanovení zajistí plnění povinností zaměstnavatele vůči nárokům zaměstnanců a také jistotu v uplatňování daňových nákladů v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad. Na příkladech z praxe se naučíme vyvarovat chyb, které mohou vést k soudním sporům nebo k daňovým doměrkům.

Každý rok dochází ke změnám sazeb a ty je třeba aplikovat do změn vnitřních předpisů. Na základě návodu na formu vnitřního předpisu a jeho úpravy porozumíte aplikaci zákonných norem. Absolvování semináře bude přínosem pro ty, kteří své nároky uplatňují i pro ty, kteří je schvalují a účtují.

 

Zákoník práce – části týkající se cestovních náhrad

Vybraná problematika

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad – podle typu organizace

  • organizační struktura účetní jednotky
  • oběh účetních dokladů
  • účetní doklady podle zákona o EET
  • podpisové vzory
  • příkazy k pracovní cestě, stanovení podmínek

Valutová pokladna

  • směny korun na valuty
  • zálohy na zahraniční pracovní cesty
  • vyúčtování zahraničních pracovních cest

Definice pojmů

Pracovní cesta, místo výkonu práce, pravidelné pracovitě, tuzemská pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta, poskytování a vyúčtování záloh, paušalizace náhrad. 


Aktuální sazby podle vyhlášek, které stanovují sazby stravného při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, ceny PHM a sazby základní náhrady za používání motorových vozidel  

Příklady výpočtů náhrad  v tuzemsku a v zahraničí.

Dotazy, diskuse.

Cestovní náhrady v roce 2021

Vybraný termín:

21.10.2021  Jihomoravský kraj

Cena
1645 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.