Cestovní náhrady 2024 (včetně změn v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 10. 2023)

Kurzem Vás provede Ing. Iva Rindová - Zkušební komisařka Komory daňových poradců, pracuje ve finanční správě více než 20 let jako metodik daně z příjmů fyzických osob. Podílela se aktivně na vytváření tiskopisů daně z příjmů. Dlouhodobě se profesně věnuje mzdové oblasti a zdaňování příjmů ze závislé činnosti. Přednáší pro účetní, personalisty a daňové poradce jak problematiku daně z příjmů fyzických osob, tak i cestovních náhrad. Je absolventkou Vysokého učení technického v Brně, fakulty elektrotechnické, oboru technická kybernetika. Byla jednou z prvních daňových poradců po vzniku této profese.

Základní info

Odborný program semináře:
* Právní vymezení problematiky cestovních náhrad.
* Základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad.
* Základní ustanovení daně z příjmů fyzických osob týkající se cestovních náhrad.
* Kdy se jedná o pracovní cestu.
* Sjednání pravidelného pracoviště.
* Typy cestovních náhrad.
* Pracovní úrazy.
* Zahraniční a tuzemské pracovní cesty.
* Příklady - výpočet stravného při pracovní cestě v tuzemsku včetně krácení. Včetně poskytnutí bezplatného jídla.
* Náhrady jízdného u zaměstnanců i podnikatelů. Včetně možnosti uplatnit paušální výdaj na PHM.
* Rozdíly u poskytování cestovních náhrad v pracovním poměru a při pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).
* Náhrady při přeložení a přijetí zaměstnance.
* Vedlejší výdaje pracovní cesty.
* Paušalizace cestovních náhrad.
* Stravné při pracovní cestě v zahraničí s příklady.
* Pojištění léčebných výloh v zahraničí.
* Pracovní doba při pracovních cestách
* Neplatný právní úkon - zaměstnanec.
* Odvolání z dovolené.
* Vazba na zákoník práce.
* Knihy jízd.
* Kurzy pro přepočet měn při vyúčtování.
* Rozdíly mezi cestovními výdaji u zaměstnanců a fyzických osob podnikatelů (SVČ).
* Stručně problémy se silniční daní.
* Nejčastější chyby při uplatňování cestovních náhrad

Cestovní náhrady 2024 (včetně změn v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 10. 2023)

Vybraný termín:

23.5.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 388 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a osm ? Součet zapište číslicemi.