Časté chyby v účtování nestátních neziskových organizací

kurz

Základní info

Popis kurzu

Časté chyby ve výkaznictví neziskovek, problémy ve vedení účetnictví neziskovek apod. Prezentuje Dagmar Beránková.

Obsah kurzu

Výukové video je určeno pro účetní, občanské sdružení, spolky, nadace a nadačních fondů, ústavy a obecně prospěšné společnosti, a profesní komory, a ostatní nestátní neziskové organizace. Video je určeno právnickým osobám, které mají povinnost účtovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Obsah výukového videa: - Časté chyby ve výkaznictví neziskovek - Problémy ve vedení účetnictví neziskovek - Zdanění neziskových organizací - Veřejné sbírky a vybírání peněz, co lze a nelze - Vedení a účtování pokladní hotovosti - Dotace – evidence a vedení dotačních projektů - Finanční plány a vnitřní kontrolní systém - Vedení evidence majetku a zásob - Tvorba čerpání fondů - Problematika výročních zpráv

Pokud se chcete se dozvědět vše o Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,

Časté chyby v účtování nestátních neziskových organizací

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena
300 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.