Časové rozlišení, dohadné položky, rezervy a opravné položky z pohledu účetního a daňového

Kurzem Vás provede Ing. Tomáš Kábrt, Ph.D.

daňový poradce

Základní info

OBSAH

  • Časové rozlišení v návaznosti na vyhlášku č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, a v návaznosti na České účetní standardy
  • Tvorba dohadných položek aktivních a pasivních
  • Rezervy a opravné položky v návaznosti na změny v zákoně
  • Zákonné a účetní rezervy – tvorba a zaúčtování rezervy na opravy hmotného majetku, ostatní zákonné rezervy, rezervy účetní, dokumentace, povinnost zúčtování a rozpouštění
  • Tvorba a zaúčtování opravných položek zákonných  
a účetních – k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 a opravné položky na pohledávky do 30 000 Kč, opravné položky k zásobám
  • Odpisy pohledávek v návaznosti na zákon o daních z příjmů

Časové rozlišení, dohadné položky, rezervy a opravné položky z pohledu účetního a daňového

Vybraný termín:

25.6.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.