Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Cash flow v teorii i praxi

Kurzem Vás provede Ing. Michael Hanzelka, Ph.D. et Ph.D., MBA

Celoživotní praxe v oblasti Operations. Absolvent Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Podnikatelské fakulty VUT v Brně a Nottingham…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři získáte dostatečné znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky a schopnost interpretovat údaje v cash flow. Naučíte se hodnotit výkonnost firmy s ohledem na ně. Budetete se ve své každodenní profesní praxi schopni dívat na firemní aktivity, činnosti a procesy optikou cash flow. Na semináři se seznámíte s podstatou výkazu cash flow, získáte schopnost interpretace uváděných údajů a naučíte se hodnotit výkonnosti firmy s ohledem cash flow.


Prosíme účastníky, aby si na seminář připravili vlastní kalkulačky.

Určeno pro

Seminář je určen pro majitele a ředitele firem, dále pro ekonomické pracovníky na všech úrovních, tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, controllery, finanční manažery a finanční ředitele, interní auditory a také pro pracovníky jiných oblastí, kteří řeší problematiku cash flow.

Obsah kurzu

1. den

Finanční řízení v souvislostech:

Podnikové strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku.

Metody financování podniku.


Význam a podstata cash flow:

Peněžní a nepeněžní toky, CF jako důležitá součást finančního řízení.

Výkaz CF a jeho vazba na další účetní výkazy.

Jak číst výkaz CF.

Praktický příklad.


Cash flow přímou a nepřímou metodou:

Co ovlivňuje CF, přímá a nepřímá metoda pro stanovení CF.

Jak zjistit okamžitý stav CF.

Praktický příklad.


Sestavení výkazu cash flow z finančních výkazů:

Zdroje dat pro sestavení výkazu CF.

Tvorba jednotlivých částí výkazu.

Odlišnosti výkazu CF mezi českými účetními standardy a IAS/IFRS.


Případová studie:

Praktický příklad sestavení výkazu CF a jeho interpretace.

Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min.


2. den

Tipy na řízení cash flow:

Řízení likvidity společnosti, operativní a strategické plánování cash flow – praktické příklady.

Provozní cash flow a řízení pracovního kapitálu:

Význam pracovního kapitálu jako nástroje řízení CF ve firmě.

Pánování cash flow, techniky plánování (extrapolační, pragmatické, kauzální).

Praktický příklad.


Strategické řízení a cash flow:

Využití CF při hodnocení ekonomické efektivnosti a investičního rozhodováni.

Základní ukazatele návratnosti (NPV, IRR).


Finanční analýza a cash flow:

Postavení a význam CF ve finanční analýze, tříbilanční systém.

Ukazatele pracovního kapitálu a čistého pracovníko kapitálu a jejich doba obratu.

Ukazatele konstruované z CF.

Praktický příklad.


14:15–16:00 Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení.

Poznámka

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu.
(Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Cash flow v teorii i praxi

Vybraný termín:

17.5.2022 –  18.5.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.