Cash flow – teorie i praktické zkušenosti

Kurzem Vás provede Ing. Kateřina Kalinová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu Financí a účetnictví (obor Účetnictví v inženýrském studiu a obor Daně a finanční kontrola v…

Základní info

Cíle kurzu

Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete také plánovat peněžní toky a získáte schopnost interpretovat údaje v cash flow. Seminář je hodně interaktivní a účastníci si všechno vyzkouší přímo ve svých počítačích na modelových příkladech i příkladech konkrétních společností.

Proto prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní notebooky.

Určeno pro

Seminář je určen pro majitele a ředitele firem, dále pro ekonomické pracovníky na všech úrovních, tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, controllery, finanční manažery a finanční ředitele, interní auditory a také pro pracovníky jiných nefinančních oblastí, kteří řeší problematiku cash flow.

Obsah kurzu

• Zisk versus cash flow, kvalitní a nekvalitní zisk a jak ho poznat
• Zdroje dat pro sestavení výkazu CF
• Cash flow přímá a nepřímá metoda
• Sestavení výkazu cash flow z finančních výkazů jak přímou tak nepřímou metodou
• Finanční analýza a cash flow
• Hotovostní cyklus
• Analýza cash flow konkrétní společnosti
• Cash management
• Sestavení plánu cash flow
• Metody hodnocení cash flow

• Případová studie:
Praktický příklad sestavení výkazu CF a jeho interpretace.
Práce v týmech dle zadání lektora.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Cash flow – teorie i praktické zkušenosti

Vybraný termín:

3.10.2024 –  4.10.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.