Aktuální otázky zdaňování poplatníků DPPO v roce 2021

seminář

Základní info

Cílem webináře je seznámit jeho účastníky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů v oblasti právnických osob a upozornit je na nejdůležitější změny v zákoně platné pro zdaňovací období roku 2021.

Jedná se zejména o změny v oblasti majetku, benefitů, oznamovací povinnosti, uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položka a další.
Součástí semináře bude i informace k daňovým dopadům souvisejících s covidovými opatřeními a živelnou pohromou, dále stručná informace k nejnovější judikatuře NSS řešící případy DPPO a aktuální stanoviska GFŘ k příspěvkům KV KDP.

Aktuální otázky zdaňování poplatníků DPPO v roce 2021

Vybraný termín:

21.12.2021  Online
09:00 – 13:30 hod.

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.