Akciová společnost dle zákona o obchodních korporacích

Kurzem Vás provede <![CDATA[Mgr. Barbora Matyášová]]>

Základní info

Spolu s novým občanským zákoníkem vstoupil v účinnost s rokem 2014 také zákon o obchodních korporacích, který mění některé ustanovení i pro akciové společnosti. Právě s těmito změnami Vás seznámí tento videoseminář. Cíl semináře:
Ve stručném přehledu představit změny, které pro akciové společnosti přinásí nová právní úprava od 1. 1. 2014 zakotvená v zákoně o obchodních korporacích.
Obsah semináře:
zakotvení a.s. v současné a budoucí právní úpravě
vztah budoucích právních předpisů navzájem - nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
a.s. v jednotlivých ustanoveních ZOK:
specifikace společnosti
založení společnosti
stanovy
postavení akcionáře
akcie, kusové akcie
vnitřní struktura společnosti – dualistický a monistický systém
orgány společnosti v obou systémech
valná hromada
shrnutí největších novinek, které přináší ZOK ohledně a.s.
Spolu s novým občanským zákoníkem vstoupil v účinnost s rokem 2014 také zákon o obchodních korporacích, který mění některé ustanovení i pro akciové společnosti. Právě s těmito změnami Vás seznámí tento videoseminář. Cíl semináře:
Ve stručném přehledu představit změny, které pro akciové společnosti přinásí nová právní úprava od 1. 1. 2014 zakotvená v zákoně o obchodních korporacích.
Obsah semináře:
zakotvení a.s. v současné a budoucí právní úpravě
vztah budoucích právních předpisů navzájem - nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
a.s. v jednotlivých ustanoveních ZOK:
specifikace společnosti
založení společnosti
stanovy
postavení akcionáře
akcie, kusové akcie
vnitřní struktura společnosti – dualistický a monistický systém
orgány společnosti v obou systémech
valná hromada
shrnutí největších novinek, které přináší ZOK ohledně a.s.

Akciová společnost dle zákona o obchodních korporacích

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490,- Kč bez DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.